Ngày đăng: 01/09/2021  

Bao thư

STT

Chất liệu

Số lượng

ĐVT

Đơn giá

1

 

Giấy Fort 100

-Kích thước: 12 x 22 cm

-In offset 4 màu

-Bế dán thành phẩm

1.000

Cái

1.100

2.000

Cái

1.050

5.000

Cái

650

10.000

Cái

500

2

 

Giấy Fort 100

-Kích thước: 17 x 23 cm

-In offset 4 màu

-Bế dán thành phẩm

1.000

Cái

1.500

2.000

Cái

1.300

5.000

Cái

1.000

10.000

Cái

850

2

 

Giấy Fort 100

-Kích thước: 25 x 35 cm

-In offset 4 màu

-Bế dán thành phẩm

1.000

Cái

1.850

2.000

Cái

1.550

5.000

Cái

1.200

10.000

Cái

1.050

In giấy Fort 120 cộng thêm 120đ/ cái

 

Namecard

STT

Chất liệu

Số lượng

ĐVT

Đơn giá

1

 

Name card

-Chất liệu: Bristol 300

-Kích thước: 5.5 x 9 cm

-In offset 4 màu + -Cán màng 2 mặt

-Cắt thành phẩm

1

Hộp

65.000

5

Hộp

20.000

10

Hộp

13.000

20

Hộp

11.000


 

Folder

STT

Chất liệu

Số lượng

ĐVT

Đơn giá

1

 

Folder (Bìa kẹp hồ sơ)

-Chất liệu: Bristol 300, Coucher 300

-Kích thước: 22 x 30.5 cm

-In offset 4 màu

-Cán màng 1 mặt

-Bế dán thành phẩm

500

Cái

5.900

1.000

Cái

4.300

2.000

Cái

3.400

5.000

Cái

2.800

 

Giấy tiêu đề

STT

Chất liệu

Số lượng

ĐVT

Đơn giá

1

 

Folder (Bìa kẹp hồ sơ)

-Chất liệu: Fort 80

-Kích thước: (A4) 21 x 29.7cm

-In offset

500

Tờ

1.000

1.000

Tờ

850

2.000

Tờ

700

5.000

Tờ

550

 

Tờ rơi

STT

Chất liệu

Số lượng

ĐVT

Đơn giá

1

 

Tờ rơi

-Chất liệu: Coucher 150

-Kích thước: (A4) 21 x 29.7cm

-In offset

500

Tờ

900

1.000

Tờ

750

2.000

Tờ

680

5.000

Tờ

550

Cán màng 2 mặt +250/tờ

 

Phiếu thu chi – Hóa đơn bán lẽ

STT

Chất liệu

Số lượng

ĐVT

Đơn giá

1

 

Phiếu Thu – chi – Bán hàng

-Chất liệu: Fort 80

-Số tờ : 100 tờ/ cuốn

-Kích thước: (A5) 14.5x 20 cm

- in 1 – 2 màu

50

Cuốn

12.000

100

Cuốn

11.000

200

Cuốn

10.000

500

Cuốn

9.000

1

 

Phiếu Thu – chi – Bán hàng

-Chất liệu: Carbon 3 liên

-Số tờ : 100 tờ/ cuốn

-Kích thước: (A5) 14.5x 20 cm

- in 1 – 2 màu

50

Cuốn

20.000

100

Cuốn

17.000

200

Cuốn

16.000

500

Cuốn

15.000

Đóng số nhảy (+2.000vnđ/cuốn)

 

Decal Tem bảo hành, Tem chống giả, tem vỡ

STT

Chất liệu

Số lượng

ĐVT

Đơn giá

1

 

Decal Vỡ

-Chất liệu: Decal vỡ

-Kích thước: 5 cm2

-Cắt bế thành phẩm

 

500

Cái

500

1.000

Cái

440

3.000

Cái

390

5.000

Cái

190

10.000

Cái

150

Đóng số nhảy (+20đ/cái)

 

Catalo

STT

Chất liệu

Số lượng

ĐVT

Đơn giá

1

 

Catalo 8 trang đóng A5

-Chất liệu: Coucher 150

-Kích thước: 14.5 x 20 cm

-Đóng kim

-Cắt thành phẩm

500

Cái

3.600

1.000

Cái

2.800

2.000

Cái

2.300

2

 

Catalo 16 trang đóng A5

-Chất liệu: Coucher 150

-Kích thước: 14.5 x 20 cm

-Đóng kim

-Cắt thành phẩm

500

Cái

6.000

1.000

Cái

4.800

2.000

Cái

3.600

3

 

Catalo 8 trang đóng A4

-Chất liệu: Coucher 150

-Kích thước: 20 x29 cm

-Đóng kim

-Cắt thành phẩm

500

Cái

6.500

1.000

Cái

5.000

2.000

Cái

3.800

4

 

Catalo 8 trang đóng A4

-Chất liệu: Coucher 150

-Kích thước: 20 x 29cm

-Đóng kim

-Cắt thành phẩm

500

Cái

9.500

1.000

Cái

8.100

2.000

Cái

6.800

 

Decal

STT

Chất liệu

Số lượng

ĐVT

Đơn giá

1

 

Decal

-Chất liệu: Giấy có keo

-Kích thước: 12 x 8 cm

 

500

Cái

500

1.500

Cái

250

3.000

Cái

230

5.000

Cái

200

10.000

Cái

170

1

 

Decal

-Chất liệu: Giấy có keo

-Kích thước: 12 x 14 cm

500

Cái

620

1.500

Cái

440

3.000

Cái

400

5.000

Cái

370

10.000

Cái

300

1

 

Decal

-Chất liệu: Giấy có keo

-Kích thước: 28 x 12.5 cm

 

500

Cái

1.100

1.500

Cái

910

3.000

Cái

840

5.000

Cái

740

10.000

Cái

620

 

Bảng màu sơn

STT

Chất liệu

Số lượng

ĐVT

Đơn giá

1

 

Bảng màu sơn

-Chất liệu: C 250

Số ô màu: 60 màu

-Kích thước: 30 x 63 cm

Sơn do khách hàng cung cấp

 

1.000

Cái

22.000

3.000

Cái

20.000

5.000

Cái

18.000

1

 

Bảng màu sơn

-Chất liệu: C 250

Số ô màu: 40 màu

-Kích thước: 30 x 21 cm

Sơn do khách hàng cung cấp

1.000

Cái

16.500

3.000

Cái

14.200

5.000

Cái

12.500

 

Túi giấy

STT

Chất liệu

Số lượng

ĐVT

Đơn giá

1

 

Bảng màu sơn

-Chất liệu: C 250

Số ô màu: 60 màu

-Kích thước: 30 x 63 cm

Sơn do khách hàng cung cấp

 

1.000

Cái

22.000

3.000

Cái

20.000

5.000

Cái

18.000

1

 

Bảng màu sơn

-Chất liệu: C 250

Số ô màu: 40 màu

-Kích thước: 30 x 21 cm

Sơn do khách hàng cung cấp

1.000

Cái

16.500

3.000

Cái

14.200

5.000

Cái

12.500

 


Hot articles
Updating


Updating

Contact us

Hung Quang Printing Design Company

6/20 Linh Trung Street, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Copyright © 2015 - 2024 HungQuang.

Developed by KhaLa

Follow us